Tražilice

Izvor: Vidipedija
Skoči na: orijentacija, traži

Tražilice

(Search Engine) su servisi za pretraživanje koji omogućuju pronalaženje odgovarajućih sadržaja na javnim servisima. Pretraživanje interneta može se izvoditi uporabom web-kataloga i indeksnih pretraživača. Tražilice kao indeksni pretraživači pregledavaju sva dostupna web-sjedišta (web-sites) u potrazi za stranicama koje sadrže zadane pojmove (ključne riječi, indekse). Nakon toga stvaraju popis koje možemo redom pregledavati. Jedna od najviše korištenih tražilica je Google Vjerojatno ste čuli za Google, Yahoo!, MSN i druge. Ovo su veliki igrači u poslovanju tražilicama i milijuni ljudi ih svakodnevno koriste u potrazi za informacijama (npr. od stanja na burzama do sportskih automobila). Google bilježi 200 milijuna pretraga svaki dan, i taj se broj svakodnevno povećava. Ako nikada niste razmišljali o pretraživa čima, ove statistike pokazuju koliko su tražilice važne za vaše poslovanje, te koliko je nužno biti na listi tražilica. Biti izlistan nije dovoljno; potrebno je ostvariti visoku poziciju u rezultatima pretraživanja kako bi postigli prednosti velike količine prometa koju tražilice mogu poslati na vašu web stranicu

Kvaliteta tražilice ovisi o njezinim mogućnostima pretraživanja. Mnoge tražilice uz osnovno pretraživanje nude i napredno pretraživanje (Advanced Search). Taj način sužava pretraživanje na najvrednije izvore informacija. Oni koji se ne snalaze s engleskim jezikom, pri odabiru tražilice moraju obratiti pozornost na mogućnost biranja jezika kod pretraživanja. Nažalost, nemaju sve tražilice tu mogućnost.

Kada unesete jedan ili više pojmova (tzv.ključnih riječi, eng. Keywords) koji se tiču sadržaja što ih tražite, tražilica pregledava svoju bazu web-stranica i pronalazi one stranice u kojima se spominju uneseni pojmovi. Rezultat pretraživanja popis je poveznica na web- stranice koje odgovaraju vašem upitu.


Pregled značajnijih indeksnih pretraživača

Google www.google.com

AltaVista www.altavista.com

Lycos www.lycos.com

HotBot www.hotbot.com

Ask Jeeves www.ask.com

CROSS, CARNetov pretraživač za Hrvatsku http.cross.carnet.hr

Pogodak, internetska tražilica specijalizirana za hrvatski internetski prostor http:www.pogodak.hr

Cro-Web, hrvatski pretraživač http:www.cro-web.com


Pretraživački operatori

Pri sastavljanju upita web pretraživačima služimo se tzv. pretraživačkim operatorima. To su oznake pomoću kojih se ključne riječi kombiniraju u precizniji zahtjev za pretraživanje. Neki se služe Booleovim logičkim operatorima AND, OR ili NOT, a neki oznakama + i -. Operatori pomažu u sužavanju ili proširivanju rezultata pretraživanja.

Ovisno o web pretraživaču razlikovat će se i operatori koje ćete upotrijebiti. Stoga na stranici pomoći provjerite koje operatore upotrebljava vaš web pretraživač.

Operator AND (logičko I)

Operator AND sužava rezultat pretrage jer uključuje web-stranice koje sadrže sve pojmove navedene u upitu.

Operator OR (logičko ILI)

Operator OR proširuje pretraživanje jer u rezultat uključuje barem jedan od pojmova ili oba. Pomoću njega se traže web-stranice koje sadrže bilo koju od zadanih ključnih riječi (ili, naravno, obje).

Operator NOT (logičko NE) Operator NOT (logično NE) sužava pretraživanje jer uključuje samo jedan od pojmova iz upita i pri tome isključuje ostale.

Kod nekih pretraživača umjesto OR možete koristiti znak +, a umjesto NOT znak -.

Traženje izraza

Ako želite da pronađena web-stranica sadrži određeni izraz ili naziv riječi, onda ključne riječi stavljamo jednu do druge, i to pod navodnike. Npr. kada biste tražili web-stranice koje spominju časopis Enter, zadali biste upit ″časopis Enter″.

Pretraživanje s filtrom

Katkad je dobro prilikom pretraživanja upotrijebiti pretraživačke filtre. Pomoću njih pretraživanej se može prilično precizno zadati. Oni omogućuju da se pojedina ključna riječ traži samo unutar zadanog dijela web-stranice (npr.naziva stranice, slika, poveznica itd.)

Ovisno o web pretraživaču razlikovat će se i filtri koje ćete upotrijebiti. Zato provjerite koje filtre upotrebljava vaš web pretraživač.