Razlika između inačica stranice Predložak:Fokus

Izvor: Vidipedija
Skoči na: orijentacija, traži
Redak 6: Redak 6:
  
 
==Izvori svjetlosti==
 
==Izvori svjetlosti==
[[Slika:LED_diode_laserskog_pisaca.jpg|thumb|LED diode "laserskog" pisača.]]U pisaču umjesto lasera mogu biti i LE diode. Naime, ako se u pisaču nalazi laser, onda on ucrtava električni ekvivalent dokumenta na bubanj, i to "šarajući" po cijeloj širini bubnja. Šaranje po cijelom bubnju ostvaruje se uz pomoć višekutnog zrcala koje se okreće, i niza drugih zrcala koja reflektiraju i lome lasersku zraku, kako bi ona mogla doći od jednog do drugog dijela bubnja. Očito je da u ovom slučaju ima dosta mehanike. Ako se, pak, radi o pisaču sa LE diodama, tada takav pisač ima cijeli jedan niz dioda koje odmah mogu osvijetliti cijelu širinu bubnja. Pomaci stoga nisu potrebni, nema nikakvih zrcala, i nema nikakvih pokretnih mehaničkih dijelova. To omogućava niže troškove proizvodnje i održavanja, a i manje dimenzije, pa su zbog toga ovakvi pisači jeftiniji.
+
[[Slika:LED_diode_laserskog_pisaca.jpg|thumb|LED diode "laserskog" pisača.]]U pisaču umjesto lasera mogu biti i LE diode. Naime, ako se u pisaču nalazi laser, onda on ucrtava električni ekvivalent dokumenta na bubanj, i to "šarajući" po cijeloj širini bubnja. Šaranje po cijelom bubnju ostvaruje se uz pomoć višekutnog zrcala koje se okreće, i niza drugih zrcala koja reflektiraju i lome lasersku zraku, kako bi ona mogla doći od jednog do drugog dijela bubnja. Očito je da u ovom slučaju ima dosta mehanike. Ako se, pak, radi o pisaču sa LE diodama, tada takav pisač ima cijeli jedan niz dioda koje odmah mogu osvijetliti cijelu širinu bubnja. Pomaci stoga nisu potrebni, nema nikakvih zrcala, i nema nikakvih pokretnih mehaničkih dijelova. To omogućava niže troškove proizvodnje i održavanja, a i manje dimenzije, pa su zbog toga ovakvi pisači jeftiniji. [http://www.vidipedija.com/~vidipedi/index.php?title=Laserski_pisač Cijeli članak]

Inačica od 06:14, 20. lipnja 2013.

HP-laser-jet.jpg
Temeljni princip rada laserskog pisača zasniva se na statičkom elektricitetu. Možda bi baš zbog toga bolji naziv ovih pisača trebao biti elektrografski, jer laser uopće ne mora nužno biti sastavni dio ovakvog pisača. Poznato je da se čestice različitih naboja privlače, a istih naboja odbijaju. To je osnovni princip rada laserskog pisača. Statički elektricitet može se postići trljanjem različitih materijala, pri čemu se naboji na njima razdvoje, te jedan sadržava pozitivne naboje, a drugi negativne, jedan je na višem, a drugi na nižem električnom potencijalu. Dodirivanjem ta dva materijala dolazi do izjednačavanja električnog potencijala između njih, a ako je razlika potencijala velika, to izjednačavanje se manifestira u obliku iskre.

Kako laser stvara sliku?

Glavni dijelovi pisača su laser (ili LE diode kod LED pisača), bubanj i toneri, dok su sporedni corona (ili valjak za nabijanje), lampa za izbijanje, grijaći valjci te više različitih valjaka za prijenos papira. Nakon što se dokument sa računala pošalje na pisač, stvara se "slika" dokumenta koji se želi ispisati u električnom obliku. Takva slika dokumenta se prenosi na bubanj, na koji se zatim hvataju čestice tonera, jer su čestice i bubanj različito nabijeni. Sa bubnja se čestice prenose na papir, te se zatim čestice rastope na visokoj temperaturi (neki pisači rade sa temperaturama do 170 °C!), kako bi ispisani dokument bio trajan. Kada se čestice prenesu na papir, bubanj se i dalje okreće. Sa njega se zatim skidaju eventualne preostale čestice tonera koje se nisu primile za papir (i odlažu u kutijicu za otpadni toner). Nakon toga se, uz pomoć lampe za izbijanje, izbija površina bubnja. Lampa površinu bubnja nabija na jednak električni potencijal, a bubanj zatim ponovno dolazi do lasera te se na njega opet ucrtava slika i cijeli postupak kreće ispočetka. Ovo je postupak rada monokromatskih pisača, no ako se radi o pisaču u boji, u tom slučaju samo postoje četiri različita lasera i četiri različita tonera (za svaku od boja: crna, žuta, plava, ljubičasta), kojima se može ispisati dokument u boji. Pri ispisu u boji postoje tri različita načina pomoću kojih se takav ispis ostvaruje. Prva dva su posredni: 1) sva četiri tonera prelaze odmah sa bubnja na papir, ili 2) sa bubnja jedna po jedna boja prelaze na međustupanj gdje se sve boje spoje pa se zatim zajedno prenose na papir, te 3) neposredni način gdje se toneri prenose direktno sa bubnja na papir. Danas je vrlo česta metoda pri kojoj svaki toner u sebi ima bubnjeve, pa tako svaka boja ima svoj zasebni bubanj. Tada praktički ne može doći do trošenja bubnja, jer se on mijenja svaki put kad zamijenite toner, pa se tako osigurava najveća kvaliteta ispisa. Ovakvi toneri su ujedno nešto skuplji od tonera bez bubnja, no jeftiniji su nego cijena četiri tonera i jednog bubnja za klasičan laserski pisač sa jednim bubnjem.

Izvori svjetlosti

LED diode "laserskog" pisača.
U pisaču umjesto lasera mogu biti i LE diode. Naime, ako se u pisaču nalazi laser, onda on ucrtava električni ekvivalent dokumenta na bubanj, i to "šarajući" po cijeloj širini bubnja. Šaranje po cijelom bubnju ostvaruje se uz pomoć višekutnog zrcala koje se okreće, i niza drugih zrcala koja reflektiraju i lome lasersku zraku, kako bi ona mogla doći od jednog do drugog dijela bubnja. Očito je da u ovom slučaju ima dosta mehanike. Ako se, pak, radi o pisaču sa LE diodama, tada takav pisač ima cijeli jedan niz dioda koje odmah mogu osvijetliti cijelu širinu bubnja. Pomaci stoga nisu potrebni, nema nikakvih zrcala, i nema nikakvih pokretnih mehaničkih dijelova. To omogućava niže troškove proizvodnje i održavanja, a i manje dimenzije, pa su zbog toga ovakvi pisači jeftiniji. Cijeli članak