Napon

Izvor: Vidipedija
Skoči na: orijentacija, traži

Napon je fizikalna veličina koja opisuje razliku električnog potencijala u dvije točke. Jedinica kojom se mjeri napon je jedan volt i ima oznaku V.

Svaka naelektrizirana čestica oko sebe stvara električno polje. Kada se čestice istog električnog naboja nagomilaju u jednom dijelu prostora stvori se električno polje određenog intenziteta. Kako se čestice istog električnog naboja međusobno odbijaju, među nagomilanim česticama stvara se težnja za udaljavanjem i kažemo da one imaju određeni električni potencijal - osjećaju energiju električnog polja. Razlika potencijala između dvije točke u električnom polju može se mjeriti i tu vrijednost zapravo nazivamo napon. Napon je, dakle, razlika potencijala između dvije točke i slikovito se može prikazati kao jačina sile koja tjera nalektrizirane čestice da se udalje jedna od druge.