Mapa

Izvor: Vidipedija
Skoči na: orijentacija, traži
Hijerarhija mapa na računalu s operativnim sustavom Windows.
Mapa je element grafičkog korisničkog sučelja računala koji se koristi za organiziranje sadržaja. U mapu se mogu spremati datoteke, koje sadrže podatke, ili druge mape. Ovisno o operativnom sustavu, mape se mogu koristiti i za spremanje ikona mrežnih veza, pisača, prečaca ili programa.

Mapa je, pored datoteke, osnovni gradivni element sustava datoteka (datotečnog sustava). Počevši od korijenske mape, sustav se gradi izradom mapa i njihovim organiziranim raspoređivanjem i imenovanjem. Mape se mogu smještati jedna u drugu kako bi se postigla logična stablasta struktura adekvatna za određenu primjenu. Analogon sustavu datoteka mogao bi biti uredski ormarić sa nekoliko ladica u koje se mogu smještati mape. Te mape mogu sadržavati druge mape ili dokumente (dokumenti u ovoj analogiji predstavljaju datoteke). Mape se mogu premještati iz jedne mape u drugu, mogu se brisati ili se među postojeće mape mogu dodavati nove. U jednoj mapi mogu se smještati druge mape ili dokumenti. Dokumenti ili mape se mogu i baciti u smeće kada više nisu potrebne. Ovisno o operativnom sustavu, neke mape se mogu zaključati kako bi njihovom sadržaju mogli pristupiti samo korisnici koji imaju odgovarajuća dopuštenja.

Mapa je metafora koja se koristi za predstavljanje koncepta direktorija. Direktorij je zapravo organizacijski koncept koji je postojao i prije pojave grafičkih korisničkih sučelja. U naredbenim sučeljima hijerarhija mapa nije se mogla grafički prikazati već je korisnik zadavao odgovarajuću naredbu koja bi vraćala popis datoteka i mapa smještenih u tekućem direktoriju. Na primjeru operativnog sustava MS DOS, nakon zadavanja naredbe DIR, računalo bi ispisalo popis mapa i datoteka zajedno sa pratećim podacima kao što su datum izrade, veličina itd. Format popisa mogao se mijenjati zadavanjem modifikatora naredbe pa je bilo moguće prikazati samo imena mapa i datoteka, bez pratećih podataka, ili samo imena datoteka određenog tipa.

Pored običnih korisničkih mapa u koje korisnici mogu spremati datoteke ili druge mape, postoje još i specijalne vrste mapa kao što su sistemske i skrivene mape. Sistemske mape koristi operativni sustav računala za smještanje sistemskih datoteka potrebnih za funkcioniranje operativnog sustava. Njihovim brisanjem ili mijenjanjem moguće je poremetiti funkcije operativnog sustava ili potpuno blokirati sustav.

Vanjske poveznice