Level 2 Cache

Izvor: Vidipedija
Skoči na: orijentacija, traži

Level 2 Cache (naziva se još i L2 cache ili sekundarna keš memorija) je memorija koja se korsiti za čuvanje informacija kojima se nedavno pristupalo. L2 cache se korsiti za skraćivanje vremena potrebnog za pristupanje podacima kojima se već ranije pristupalo. U suvremenim mikroprocesorima to obuhvaća i značajku smještanja podataka unaprijed koja se može koristiti kao međuspremnik programskih instrukcija i podataka koje će procesor tek zatražiti iz memorije. Time se također skraćuje vrijeme potrebno za pristupanje podacima.

L2 cache memorija, kao što joj ime govori, nije smještena izravno pored procesora tj. procesor ne komunicira izravno s njoj. Između L2 cache memorije i procesora nalazi se prva razina cache memorije (L1 cache) s kojom procesor izravno komunicira, koja je brža ali i manja od L2 cache memorije. L2 cache memorija može biti ekskluzivna ili inkluzivna. Kod ekskluzivne L2 cache memorije podaci se brišu nakon što su kopirani u L1 cache memoriju. Ako je memorija inkluzivna, podaci ostaju u njoj. Ona je najčešće implmentirana tako da se u njoj čuvaju i podaci i instrukcije programa.

L2 cache memorija može biti izvedena u okviru jezgre procesora, na istom čipu kao i procesor ali izdvojena iz njega ili u posebnom čipu na matičnoj ploči.

Cache memorija funkcionira tako da, kada procesor prvo traži podatke od primarne cache memorije. Ako ih tamo ne pronađe, upit se prosljeđuje u L2 cache memoriju (koja je sporija, ali većeg kapaciteta). Ako podaci nisu ni tamo pronađeni, pretražuje se L3 cache memorija (sporija i većeg kapaciteta od L2 cache memorije). Ako ni tamo nema podataka, tek onda se podaci traže u glavnoj memoriji (najsporija i najvećeg kapaciteta).

Vanjske poveznice