Količina gibanja

Izvor: Vidipedija
Skoči na: orijentacija, traži

Količina gibanja (p) je fizikalna veličina koja određuje inertnost pri gibanju neke mase tvari. Dobije se umnoškom mase i brzine u datom trenutku vremena. p = m x v [kgm/s] gdje je: p-količina gibanja m-masa u kg v-brzina u m/s

Količina gibanja usko je povezana s impulsom sile. Ako na tijelo koje miruje počne djelovati konstantna sila F, kroz vrijeme t preda mu impuls F x t, što rezultira količinom gibanja m x v.

F x t = m x v Zakon očuvanja impulsa: ukupni impuls zatvorenog sustava je konstantan.