Internet Service Provider

Izvor: Vidipedija
Skoči na: orijentacija, traži

Internet Service Provider (pružatelj usluga pristupa Internetu) je organizacija koja pojedincima ili drugim organizacijama omogućava spajanje na Internet. To može činiti na komercijalnoj osnovi, kada korisnici plaćaju za pruženu uslugu ili na neprofitnom principu, kada korisnici pristupaju besplatno, a troškove snosi sponzor, dobrotvorna organizacija ili lokalna zajednica. Pružatelji mogu biti lokalni, kada uslugu pružaju samo na ograničenom zemljopisnom području, nacionalni, kada uslugu pružaju na razini države i internacionalni, kada uslugu pružaju u više država ili na cijelom kontinentu. Pružatelji mogu raspolagati vlastitom infrastrukturom za povezivanje ili je mogu unajmljivati od drugih pružatelja ili tvrtki koje njome raspolažu. Za spajanje s korisnicima mogu koristiti različite tehnologije, od telefonskih veza (preko analognih modema i ISDN linija) preko širokopojasnih linija (DSL, ADSL, kabelski Internet) pa do optičkih veza. U porastu je i broj pružatelja koji korisnicima omogućavaju spajanje preko Wi-Fi ili WiMax bežičnih mreža. Velikim korisnicima mogu biti ponuđene i druge tehnoligije, kao što su ATM, Sonet i Frame Relay. Pored osnovne usluge prstupa Internetu pružatelji mogu pružati i dodatne srodne usluge – elektroničku poštu, udomljavanje Web lokacija, registriranje domena, itd.

Vanjske poveznice