George Boole

Izvor: Vidipedija
Skoči na: orijentacija, traži

Engleski logičar i matematičar, George Boole, prvi je primijenio ove algebarske tehnike na logičke procese, tvrdeći da bilo kojoj izjavi možemo pridružiti binarnu vrijednost, kao što su to, primjerice vrijednosti: istina/laž, ili da/ne. 1854 godine napisao je "Ispitivanje zakonitosti u mislima" u kojoj je predstavio način na koji se mogu komplicirane logičke veze svesti na jednostavne izjave jednakosti, nejednakosti, inkluzije i ekskluzije. Boole je pokazao i način na koji se ove izjave predstavljaju simbolički, korištenjem binarnog (two values) koda i smislio je algebarska pravila pomoću kojih dobivamo točne logičke veze. Ova veza između matematike i logike poznata je pod imenom Booleova algebra. Promotrimo to na konkretnom primjeru.