Fotonsko računalo

Izvor: Vidipedija
Skoči na: orijentacija, traži

Fotonsko računalo (optičko računalo) je uređaj koji za obradu podataka koristi svjetlost (fotone) umjesto električne struje (elektrona). Fotoni imaju bitno različita fizička svojstva od elektrona i znanstvenici ih pokušavaju iskoristiti za izradu računala koje će po performansama i mogućnostima bitno nadmašiti postojeća elektronička računala. Električna struja prenosi se brzinom koja iznosi otprilike jednu desetinu brzine svjetlosti što ograničava prijenos podataka na velike udaljenosti. Iskorištavanjem nekih od prednosti vidljive ili infracrvene svjetlosti na razini komponenata ili uređaja, jednog dana bi se mogla konstruirati računala sa kapacitetom i performansama većim za deset ili više puta. Snopovi vidljive ili infracrvene svjetlosti, za razliku od električne energije, mogu prolaziti jedan kroz drugi bez izazivanja smetnji. Električni vodovi moraju zaobilaziti jedni druge pa bi zbog toga optička računala, osim što bi bila brža, mogla biti i manja.

Razvoj optičke tehnologije još uvijek je u ranim fazama. Funkcionalna fotonska računala već su izrađena u laboratorijima, ali su i dalje u fazi prototipa. Većina istraživačkih projekata fokusirana je na zamjenu postojećih računalnih komponenata optičkim što za razultat ima optička digitalna računala koja obrađuju binarne podatke. Ovaj pristup čini se kao najbolje prijelazno rješenje prema komercijalnoj proizvodnji jer optičke komponente mogu biti ugrađene u tradicionalna računala kako bi se dobili optičko/elektronički hibridi. Drugi izstraživački projekti okrenuti su ka razvoju potpuno novih načina obrade informacija koji nisu mogući sa elektronima.

Vanjske poveznice