EPUB

Izvor: Vidipedija
Skoči na: orijentacija, traži

EPUB specifikacija je format za distribuciju i razmjenu digitalnih publikacija i dokumenata. On definira načine za predstavljanje, pakiranje i kodiranje strukturiranog i semantički poboljšanog Web sadržaja – uključujući HTML5, CSS, SVG slike i druge resurse – za distribuciju u formatu jedne datoteke. EPUB 3, treće glavno izdanje standarda sastoji se od četiri podspecifikacije koje definiraju važne komponente cijele EPUB publikacije:

  • EPUB Publications definira semantiku na razini publikacije i ispunjava opće uvjete koje EPUB publikacija mora zadovoljavati.
  • EPUB Content Documents definira profile XHTML, SVG i CSS sa korištenje u kontekstu EPUB publikacija.
  • EPUB Open Container Format (OCF) definira format datoteke i model obrade za učahurivanje skupa povezanih resursa u jednu datoteku (zip).
  • EPUB Media Overlays definira format i model obrade za sinkronizaciju teksta i zvuka.

EPUB je široko prihvaćen kao format za digitalne knjige i te nove specifikacije bitno su povećale mogućnosti formata kako bi podržavao širi raspon zahtjeva publikacije, uključujući složene prijelome, multimedijalne sadržaje, interktivne značajke i napredne tipografske mogućnosti. EPUB se zbog svojih naprednih mogućnosti koristi za objavljivanje raznog sadržaja, uključujući knjige i časopise te razne obrazovne, profesionalne i znanstvene publikacije.


Vanjske poveznice