Desktop

Izvor: Vidipedija
Skoči na: orijentacija, traži
Radna površina sustava Windows Vista sa programskom trakom i bočnom trakom
Radna površina glavno je područje zaslona koje se prikazuje nakon uključivanja računala i prijave na sustav. Slično površini pravog radnog stola, ona služi kao površina za rad. Kada korisnik otvara programe ili mape, oni se pojavljuju na radnoj površini. Isto tako na njoj se mogu rasporediti različite stvari, kao što su datoteke i mape.

Ponekad se koristi i šira definicija radne površine koja uključuje i programsku i bočnu traku sustava Windows. Programska traka smještena je na dnu zaslona. Pokazuje koji su programi pokrenuti i omogućuje prebacivanje iz jednog programa u drugi. Ona sadrži i gumb Start za pristupanje programima, mapama i postavkama računala. Bočna traka, koja se nalazi s bočne strane zaslona, sadrži kratke programe, tzv. programčiće.

Kamo je nestala moja radna površina?

Budući da se programi izvršavaju na radnoj površini, ona je često djelomično ili potpuno prekrivena. No još je uvijek tamo, ispod svega. Da bi se prikazala cijela radna površina, bez zatvaranja aktivnih programa ili prozora treba pritisnuti gumb Prikaži radnu površinu. Radna će se površina prikazati. Ponovo kliknite ikonu da biste sve prozore vratili u prijašnje stanje. (Ako ne vidite ikonu, za pomoć pogledajte poglavlje Minimiziranje svih otvorenih prozora da bi se prikazala radna površina).


Rad s ikonama na radnoj površini

Primjeri ikona radne površine
Odnosi se na sva izdanja sustava Windows Vista.

Ikone su sličice koje predstavljaju datoteke, mape, programe i ostale stavke. Kada prvi put pokrenete Windows, na radnoj površini vidjet ćete najmanje jednu ikonu: koš za smeće (više o tome kasnije). Proizvođač računala možda je dodao i druge ikone na radnu površinu. Ispod je prikazano nekoliko primjera ikona na radnoj površini.

Dvoklikom na ikonu radne površine pokrećete ili otvarate stavku koju ikona predstavlja. Dvoklikom na ikonu programa Internet Explorer, na primjer, pokrećete istoimeni program.


Dodavanje i uklanjanje ikona s radne površine

Ikona mape (lijevo) i ikona prečaca (desno)

Odnosi se na sva izdanja sustava Windows Vista.

Možete birati koje će se ikone pojavljivati na radnoj površini — možete dodati ili ukloniti ikonu u bilo kojem trenutku. Neki ljudi vole čistu, nepopunjenu radnu površinu bez ili sa samo nekoliko ikona. Drugi na nju stavljaju desetke ikona da bi imali brži pristup često korištenim programima, datotekama i mapama.

Ako želite jednostavan pristup omiljenim datotekama ili programima s radne površine, stvorite prečace do njih. Prečac je ikona koja predstavlja vezu do stavke, a ne samu stavku. Stavka se otvara dvoklikom na prečac. Ako obrišete prečac, uklanja se samo prečac, a ne i izvorna stavka. Prečac ćete prepoznati po strelici na njegovoj ikoni.

Premještanje ikona po radnoj površini

Windows slaže ikone u stupce na lijevoj strani radne površine. Ipak, niste osuđeni na takav raspored. Ikonu možete premjestiti povlačeći je na drugo mjesto na radnoj površini.

Možete i pustiti da ih Windows posloži automatski. Desnom tipkom miša kliknite prazno područje na radnoj površini, kliknite Prikaz, a zatim Posloži automatski. Windows će vaše ikone posložiti u gornji lijevi ugao i zaključati na mjestu. Da biste ih otključali i premjestili, ponovo kliknite Posloži automatski i maknite kvačicu koja se nalazi pokraj te mogućnosti.

NapomenaWindows će, po zadanim postavkama, ravnomjerno razvrstati ikone po nevidljivoj rešetki. Da biste ikone razmjestili preciznije ili bliže jedne drugima, isključite rešetku. Desnom tipkom miša kliknite prazno područje na radnoj površini, kliknite Prikaz, a zatim Poravnaj s rešetkom da biste maknuli kvačicu. Ponovite iste korake da biste ponovo uključili rešetku.


Skrivanje ikona radne površine

Ako privremeno želite sakriti sve ikone s radne površine, a da ih ne uklonite, desnom tipkom miša kliknite prazno područje na radnoj površini, kliknite Prikaz, a zatim Prikaži ikone radne površine da biste maknuli kvačicu koja se nalazi pokraj te mogućnosti. Na radnoj se površini ne prikazuje ni jedna ikona. Možete ih vratiti ponovnim klikom na Prikaži ikone radne površine.


Koš za smeće

Koš za smeće – prazan (lijevo) i pun (desno)

Odnosi se na sva izdanja sustava Windows Vista.

Kada izbrišete neku datoteku ili mapu, ona se ne briše istog časa, već se premješta u koš za smeće. To je dobro, jer ako se predomislite te zaključite da vam izbrisana datoteka treba, možete je vratiti. Dodatne informacije potražite u odjeljku Oporavak datoteka iz koša za smeće.


Ako ste sigurni da nećete ponovo trebati izbrisane stavke, možete isprazniti koš za smeće. Tako ćete trajno izbrisati te stavke i osloboditi prostor na disku koji su one zauzimale. Dodatne informacije potražite u odjeljku Trajno brisanje datoteka iz koša za smeće.


Odabir pozadine radne površine

Jedan od jednostavnijih načina prilagodbe računala jest promjena pozadine radne površine, tzv. podloge. Možete odabrati neku od pozadina isporučenih sa sustavom Windows, omiljenu digitalnu fotografiju iz vlastite kolekcije ili jednobojnu pozadinu. Slike predviđene da posluže kao pozadina radne površine možete pronaći i na Internetu. Vidi Promjena pozadine radne površine (podloge).

Ogledne pozadine radne površine isporučene sa sustavom Windows