COLOSSUS

Izvor: Vidipedija
Skoči na: orijentacija, traži
Računalo Collossus
Elektromehanički stroj Colossus konstruiran 1943. godine bio je preteča današnjih računala. Računske operacije obavljao je pomoću 2000 elektronskih cijevi.Podatke je čitao s rola papira s rupicama, a optički čitač je taj niz rupica pretvarao u električne impulse. Oni su se zatim prenosili do glavnih sklopova koji su izvršavali aritmetičko-logičke operacije. Na kraju se dobila dešifrirana poruka.

“Logika” elektronskih cijevi bila je krajnje jednostavna: ima struje – nema struje. To je iskorišteno kao osnova za binarno kodiranje događaja u računalu: ima struje = 1, nema struje = 0.

Prva računala s elektronskim cijevima imala su dalekosežne posljedice za daljnji razvoj informatike i općenito industrije. Započeo je proces prelaska iz dekadskog sustava s deset znamenaka u binarni sustav s dvije znamenke (0 i 1).

Glavni je arhitekt Colossusa bio Tommy Flowers koji je radio u britanskoj pošti pri službi razvoja. Postojanje ovih računala je bilo tajno sve do 1970-ih.