Čip

Izvor: Vidipedija
Skoči na: orijentacija, traži

Čip (chip) je tanka pločica poluvodiča, kristala silicija, na koju je utisnut jedan ili više sklopova te se te se na taj način dobiva elektronički integralni sklop. Čipovi imaju odlučujuću važnost u mikroelektronici.

Čip je skup elektroničkih komponenti ukomponiranih na način da se izvršavaju namjenske radnje s analognim ili digitalnim signalima. U računalnoj tehnici od osnovnog je značaja obrada digitalnih signala na način da se s njima izvršavaju raznolike logičke operacije u binarnom brojevnom sustavu u svrhu izračunavanja složenih matematičkih zadaća kojima je krajnji rezultat dobiti željeni rezultat bilo kao numerički skup podataka koji će se uporabiti za nekakve analize ili kao podaci temeljem kojih će se 'izgraditi' grafički prikaz na zaslonu monitora razumljiv čovjeku. Navedeni produkti obično se u primjeni opće namijene nazivaju CPU (Central processing unit), FPU (Floating Point Unit) ili GPU (Graphics Processing Unit) ili ChipSET (grupa čipova - skup integriranih krugova u svrhu koordiniranja rada sustava). Ako se radi o specijalnim izvedbama po narudžbi korisnika s dizajnom za specifične namijene - ASIC (Application Specific Integrated Circuits) takvi integrirani krugovi mogu sadržavati sve prethodno navedene produkte opće namijene u većoj ili manjoj mjeri.

Bez obzira o čemu je riječ radi se o složenom tehnološkom procesu koji podrazumijeva da se na podlogu površine od par kvadratnih milimetara foto postupkom, jetkanjem i naparivanjem različitih materijala u visokom vakuumu, uz uporabu za tu svrhu izrađenih maski, dobije slojevita struktura koja se nakon termičke obrade ponaša kao tranzistor, dioda, otpornik, kondenzator ili obični spojni vod.