Tipkovnica Dvorak

Izvor: Vidipedija
Inačica od 10:11, 21. siječnja 2008. koju je unio/unijela Anton-michael.dafčik (razgovor | doprinosi)

(razl) ←Starija inačica | vidi trenutačnu inačicu (razl) | Novija inačica→ (razl)
Skoči na: orijentacija, traži

TIPKOVNICA DVORAK

Dvorak-ov raspored tipki na tipkovnici (čita se Dvoržak) Vjerujem da su se neki upitali zašto je baš raspored tipki na tipkovnici onakav kakav je... Većina nas ima tzv. QWERTZ raspored, odn. QWERTY ako, kao ja, koristite američki raspored. Taj standard je proizašao iz nastojanja da se smanji broj preklapanja slova na "lepezi" klasične mehaničke pisaće mašine - drugim riječima da se, u stvari, uspore (profesionalni) daktilografi... S dolaskom bržih (električnih) pisaćih mašina odn. strojeva takva koncepcija više nije držala vodu... Još početkom 20-og stoljeća (u 20-im i 30-im godinama) su August Dvorak i William Dealey osmislili optimizirani raspored tipki koji je omogućavao puno brže pisanje teksta nego bilo koji drugi raspored. Takav raspored je na kraju dobio ime po Dvorak-u...

Ovakav raspored nastao je kao posljedica intenzivnog istraživanja gdje je analizirana frekvencija ponavljanja i grupiranja slova u Engleskom jeziku. Rezultati istraživanja su pokazali da ruka daktilografa na klasičnoj QWERTY tipkovnici, za prosječan dnevni rad, napravi put od između 25 i 30 km, dok na Dvorakovoj tipkovnici ne napravi ni puna 2 km... Raspored je napravljen tako da se najčešća slova nalaze u srednjem redu, a najjači prsti obavljaju najveći dio posla... Još jedna studija je pokazala da su najčešće pogreške kod QWERTY rasporeda na kratkim, često upotrebljavanim izrazima, dok su najčešće pogreške kod Dvorakovog rasporeda na dugačkim, kompliciranim izrazima koji se rijetko upotrebljavaju... Isto tako osobe koje se priviknu na Dvorakov raspored tipki prilikom povratka na QWERTY raspored najčešće imaju doslovno bolnu prilagodbu... Da li Dvorakov raspored ima budućnost? Prošlost sigurno ima - i to dugu... Argumenata ZA je puno više nego PROTIV, ali s obzirom da trku ne dobiva uvijek najbrži, niti bitku najjači - jer bi u protivnom "Beta" pobijedila "VHS"... Ja se nadam da će jednom i Dvorak zaživiti... iako nije sve u brzini...
Tipkovnica (tastatura) je uređaj preko kojeg unosimo podatke i programe, upisujemo naredbe i komuniciramo s računalom.


Razlikujemo pet vrsta tipki: - alfanumeričke, - numeričke, - funkcijske, - posebne i - kursorske.

Enter - predaja naredbe, Esc - poništenje, Ctrl - promjena značenja, Shift - gornji znak tipke, Caps Lock - trajno velika slova, Beackspace - brisanje ispred, Delete - brisanje ispod (iza), Ins - ubacivanje
Tipkovnica Tipkovnica (Keyboard) čini dodirnu točku između čovjeka i nekada tako udaljenim ili stranim strojem, a danas nezamjenjivim računalom. Jedna je od najstarijih i najčešće korištenih ulaznih jedinica računala, a podsjeća na tipkovnicu pisaćeg stroja jer su tipke i slova raspoređeni na isti način. Razlika je jedino u tome što tipkovnica računala ima još i numerički dio, te nekoliko funkcijskih tipki. Tržište danas nudi širok spektar tipkovnica najrazličitijih modela, dizajna i kvalitete, koju prvenstveno određuje nivo tehničke izvedbe kontakata na tipkama. Na tržištu se nalaze tipkovnice koje imaju ugrađene: 35, 56, 98, 101, 102,104 ili tipkovnica IBM 3270 - 122 tipke. 1.1. Kodna stranica Standardom ISO (International Standards Organisation) pod oznakom 8859-1 specificirani su svi posebni znakovi koji se koriste u Zapadnoj Europi, a standardom 8859-2 su specificirani znakovi koji se specifično koriste u abecedama slavenske jezične skupine. Stariji 7-bitni kod usvojen je 1982. godine pod brojem I.B1.002, a osmobitni standard I.B1.013 usvojen je 1988. godine. Računala koja nemaju konfiguriranu našu kodnu stranicu, umjesto naših znakova ispisuje se slijedeći znakovi:

đ = | Đ = \ š = { Š = [ ž = ` Ž = @ ć = } Ć = ] č = ~ Č = ^ 1.2. Standardno značenje pojedinih tipki tipkovnice Malo koji korisnik će se najprije upoznati s tipkovnicom. Obično nju svi zanemaruju. Zato preporučam svim novim korisnicima, da se najprije upoznaju s njom, tako da budu sigurni, kada i u kojoj situaciji treba pritisnuti koju tipku. Niže opisana značenja za pojedinu tipku razlikuju se kod primjene pojedinih programa, zato nabrojene primjere primjene treba uzeti samo kao informativne pokazatelje. Tipkovnicu možemo podijeliti u četiri razine: • Funkcijske tipke • Tipkovnica pisaćeg stroja • Kursorske tipke • Brojčani dio tipkovnice

1.3. Funkcijske tipke

Skoro u svim programima poziva naredbu Help (pomoć). Funkcijske tipke ovisno o aplikaciji imaju različitu funkciju. Tipka briše tekući red ne mijenjajući sadržaj privremene memorije, te skoro kod svih aplikacija služi za napuštanje programa. Tipka kopira kompletni sadržaj ekrana u posebnu datoteku (Clipboard) ili na papir pisača. Tipka u nekim aplikacijama služi za skrolanje ili pomicanje sadržaja ekrana. Tipka služi za privremeno zaustavljanja izvršenja pojedine aplikacije.


1.4. Tipkovnica pisaćeg stroja

Najveći ili centralni dio tipkovnice odgovara tipkovnici ili rasporedu tipki na pisaćem stroju.

 Osobe koje su veći dio radnog vremena provodile za pisaćim strojem trebaju obratiti pozornost na malo slovo “l” i malo slovo“o”. Ta slova se rabe kod pisaćeg stroja za ispis broja “10”. Na tipkovnici postoje tipke za ispis broja “1” i “0”. Kod ispisa pojavljuju se i vizualne razlike:

L...l 1 O...o 0 Kada se uključi računalo, tipkovnica ostaje u modu mala slova, a pritiskom na pojedinu tipku ostvaruje se ispis: ¸ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ’ + q w e r t z u i o p š đ a s d f g h j k l č ć ž < y x c v b n m , . - Za ispis velikih slova i posebnih znakova treba pritisnuti tipku ili . ¨ ! ” # $ % & / ( ) = ? * Q W E R T Z U I O P Š Đ A S D F G H J K L Č Ć Ž > Y X C V B N M ; : _

Tipka ima funkciju kao i tabulator na pisaćem stroju. Pomiče kursor za određeni broj znakova udesno. Tipka daje mogućnost uzastopnog unošenja velikih slova. Kada je tipka aktivna, svijetli kontrolna žaruljica. Ponovnim pritiskom se deaktivira i žaruljica se ugasi. Tipka ili na nekim tipkovnicama velika strelica okrenuta prema gore služi za ispis velikih slova, odnosno znakova koji se nalaze na gornjem redu pojedinih tipki. Ako je aktivirana tipka , pritiskom na tipku možemo unositi mala slova.

Ili tipka , odnosno kontrolna tipka služi u kombinaciji s nekom drugom tipkom za generiranje posebnih funkcija. + prekida izvršenje programa... Istovremeno pritisnuta s nekom drugom tipkom mijenja joj značenje.

Tipka služi za umetanje praznih mjesta u tekstu.

Tipka služi za ispis posebnih znakova kada se tipkovnica nalazi u našoj kodnoj stranici | \ { [ ` @ } ] ~ ^ . Za ispis treba istovremeno pritisnuti tipku i odgovarajuću drugu tipku. Vidi prilog:

Tipka pomiče kursor za jedno mjesto ulijevo, istovremeno brišući znak. Briše znak koji prethodi tekućoj poziciji kursora. Tipka služi za potvrdu unesenog podatka ili naredbe. Kod pisanja teksta pokazivač ili kursor postavlja u novi red. Ima isto značenje kao i tipka ili na pojedinim tipkovnicama.


Na Win tipkovnicama nalaze se još dvije tipke:

Jedna tipka služi za otvaranje osnovnog WIN izbornika.


Druga tipka:

služi za otvaranje dijaloškog okvira u radnoj aplikaciji.


1.5. Kursorske tipke

Kursorske tipke nalaze se između centralnog dijela tipkovnice, tzv. tipkovnice pisaćeg stroja i brojčane tipkovnice. Nalaze se i na samoj brojčanoj tipkovnici. Kada ih rabimo, tipka ne smije biti uključena. Kada je ta tipka uključene ili aktivna, u gornjem desnom dijelu tipkovnice svijetli zelena žaruljica ili led dioda isto kao i za tipke i .

Tipka ( ) omogućava umetanje (insertiranje) jednog ili više dodatnih znakova ili promjenu moda. Tipka pomiče kursor na početak stranice ili reda. Tipka omogućava skok na prethodnu stranicu. Tipka ( ) briše jedan znak iz privremene memorije, briše znak koji je na poziciji. Tipka pomiče kursor na kraj stranice ili reda. Tipka omogućava skok na stranicu prema dolje. Tipke ili strelice , , , služe za pomicanje kursora gore , dolje , lijevo i desno .

1.6. Brojčani dio tipkovnice

Brojčani dio tipkovnice odgovara rasporedu tipki na kalkulatorima. Namijenjen je za unošenje veće količine brojčanih podataka, a drugi dio se nalazi u prvom redu tipki.Tipka služi za promjenu značaja brojčanih tipki. Kada je aktivirana, žaruljica svijetli, tipke su u brojčanom načinu korištenja, tj. pritisak na tipke daje brojeve. Kada ta tipka nije aktivna, uključena je kursorska tipkovnica. Tipka kosa crta ili matematički znak za podijeljeno.


Tipka zvjezdica ili matematički znak za množenje.

Tipka crtica ili matematički znak za minus. Treba razlikovati znak “ – “ i znak “ _ “ Kada je aktivna tipka , tada je to broj “7” u suprotnom tipka pomiče kursor na početak stranice ili reda. Kada je aktivna tipka tada je to broj “8” u suprotnom tipka pomiče kursor prema vrhu stranice ili ekrana. Kada je aktivna tipka tada je to broj “9” u suprotnom tipka omogućava skok na prethodnu stranicu ili ekran (prema gore), skok kursora sve do prvog reda tekućeg ekrana za editiranje; za jedan ekran prema gore. Kada je aktivna tipka tada je to broj “4” u suprotnom tipka pomiče kursor ulijevo. Kada je aktivna tipka tada je to broj “5”. Nazivamo ju središnja numerička tipka. Kada je aktivna tipka tada je to broj “6” u suprotnom tipka pomiče kursor udesno.

Kada je aktivna tipka tada je to broj “1” u suprotnom tipka pomiče kursor na kraj stranice ili reda. Kada je aktivna tipka tada je to broj “2” u suprotnom tipka pomiče kursor prema dolje.

Kada je aktivna tipka tada je to broj “3” u suprotnom tipka omogućava skok za stranicu ili ekran prema dolje. Skok kursora sve do zadnjeg reda tekućeg ekrana za editiranje; za jedan ekran prema dole.

Kada je aktivna tipka , tada je to broj “2” u suprotnom tipka omogućava umetanje (insertiranje) jednog ili više dodatnih znakova, odnosno mijenja mod rada. Kada je aktivna tipka , tada je to decimalni zarez, u suprotnom tipka briše jedan znak iz privremene memorije, briše znak koji je na poziciji, sve znakove do kursora ili bilo koji tekst koji je bio osvijetljen povlačenjem kursora.

Tipka plus ili matematički znak za zbrajanje.

Tipka služi za potvrdu unesenog podatka ili naredbe. Kod pisanja teksta pokazivač ili kursor postavlja u novi red. Ima isto značenje kao i tipka ili . Započinje novi red.