E-learning

Izvor: Vidipedija
Skoči na: orijentacija, traži

E-learning podrazumijeva izvođenje obrazovnog procesa uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije. To znači da u uvriježenu percepciju obrazovanja kao interakcije na relacijama učenik-sadržaj-nastavnik treba biti uključena i tehnologija.

E-learningom se može zvati objava nekih obrazovnih materijala na Internetu ili intranetu ustanove čiji polaznici dolaze redovito na nastavu u učionicu, ali i programi koji se u potpunosti odvijaju putem Interneta i čiji se polaznici i nastavnici nikada neće sresti.

Implementacijom tehnologija brzog pristupa Internetu u domaćem okruženju stvorili su se uvjeti za koncipiranje i primjenu različitih modela e-learninga. Od sredine, možda i kraja 90-ih godina prošloga stoljeća, počelo se intenzivnije govoriti o e-learningu kao novom obliku ponude obrazovnih modela u Hrvatskoj. Danas, nakon nešto više od 10 godina, na domaćem prostoru možemo pronaći nekoliko različitih i nekoliko istih oblika primjene e-learning tehnologije. Od edukacije učenika na otocima i manjim sredinama, do provjere znanja putem online ispita i testova. E-learning danas nalazi svoju primjenu i u situacijama u kojima nema fizičke udaljenosti između nastavnika i polaznika, nego se računalna tehnologija koristi radi bolje vizualizacije nekih procesa koje je nemoguće izvesti u učionici (npr. opasni kemijski eksperimenti i sl.).

lms.carnet.hr

Osim uvođenja informacijsko-komunikacijske infrastrukture u akademsku i istraživačku zajednicu, CARNet je veliki segment svog djelovanja usmjerio ka primjeni informacijskih tehnologija, nudeći svojim korisnicima ne samo tehnologiju nego i obrazovanje o primjeni tehnologije. Spajanjem škola u CARNet mrežu otvorio se prostor, ali i obaveza da se korisnicima osim fizičkog spoja na Internet pruži i kvalitetan obrazovni sadržaj na hrvatskom jeziku.

CARNet i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske osmislili su i realizirali niz usluga kojima se nastavnicima i učenicima pomaže da upotrebom informacijsko-komunikacijskih tehnologija usvajanje znanja postane lakše, zanimljivije i temeljitije. CARNet se već pet godina kroz razne aktivnosti i programe bavi e-learningom prepoznajući prednosti ovakvog načina (udaljenog) učenja, ali i izvrsnu nadopunu klasičnom načinu izvođenja nastave.

Odvijanje nastave u online okruženju omogućeno je upotrebom programskog alata za upravljanje učenjem koji se naziva LMS (Learning Management System). LMS je u biti korisničko sučelje kojim se prikazuju nastavni sadržaji, ali nudi i druge mogućnosti kao što su provjera znanja, komunikacija, mentorstvo, evidencija i praćenje polaznika, sve što je potrebno za samostalno učenje neovisno gdje se polaznik nalazi, kada pristupa sadržajima i koliko mu je ponavljanja potrebno. S vremenom će se aktualna inačica LMS-a nadopunjavati i usavršavati kako bi dosegla punu, zaokruženu funkcionalnost.

Uspostavom Nacionalnog portala za udaljeno učenje „Nikola Tesla“, svim korisnicima u obrazovnoj zajednici postali su dostupni sadržaji iz matematike, fizike, biologije i kemije za srednje škole, ECDL moduli koji obuhvaćaju sadržaje potrebne za stjecanje diplome osnovne informatičke pismenosti, te tečajevi o primjeni i upotrebi Interneta i alatima za izradu internetskih sadržaja. Sadržaji matematike i fizike su dostupni u dvije inačice: za učenike i za nastavnike, a mogu se koristiti za samostalno učenje ili u sklopu nastave. Učenje je zanimljivo i jednostavno uz audio i video prikaze, animacije, grafičke elemente i rješavanje zadataka.

Portal je dostupan na adresi [1] i svi učenici, nastavnici, studenti, profesori, suradnici i ostali u obrazovnoj zajednici, AAI@EduHR korisničkim računom dobivenim u svojoj ustanovi mogu pristupiti sadržajima iz škole, fakulteta ili od kuće.

U početku su na portalu bili dostupni sadržaji iz matematike i fizike, a nedavno je dovršeno i postavljanje cjelokupnog nastavnog sadržaja i za učenike i za profesore (svih 70 lekcija iz matematike, fizike, biologije i kemije što pokriva čak 70-80 % nastavnih sadržaja tih predmeta). Zasad su kupljeni i lokalizirani nastavni sadržaji za predmete srednje škole. Ministarstvo namjerava razvijati i sadržaje za druge predmete kao što su povijest, zemljopis, hrvatski jezik i dr. koje nije moguće implementirati iz stranog programa.

Školski predmeti

Digitalni obrazovni sadržaji iz matematike, fizike, kemije i biologije nastali su na temelju postignuća većeg broja europskih zemalja i njihovih pozitivnih iskustava u primjeni informacijsko komunikacijskih tehnologija u obrazovanju. Za nastajanje sadržaja bilo je potrebno preko 150 stručnjaka iz obrazovanih područja i razvojnih IT specijalista, te preko 6 godina razvoja. Samo u Hrvatskoj na prilagodbi sadržaja hrvatskim nastavnim planovima i programima, u protekle dvije godine sudjelovalo je preko 50 stručnjaka, uključujući sveučilišne profesore, gimnazijske i srednjoškolske profesore te niz specijalista za različita područja razvoja i proizvodnje digitalnih multimedijskih sadržaja.

Navedeni digitalni obrazovni sadržaji metodički su i tehnološki razvijeni, u skladu sa specifičnostima, za učenje uz pomoć računala. Učenicima ovakvi sadržaji omogućuju multimedijski prikaz gradiva, animirane primjere, audio-vizualne simulacije i interaktivne elemente kojima se postiže viši stupanj razumijevanja gradiva, i time bolje te dugotrajnije pamćenje stečenog znanja. Sadržaji su vizualno atraktivni, zanimljivi, s puno praktičkih primjera i zadataka koji učenicima omogućuju praktičan rad, nakon kojeg dobiju povratne informacija o rezultatima. Metodički su sadržaji sačinjeni na način da vode učenika kroz proces učenja po načelu postupnosti, te se neprestano traži interakcija učenika s nizom dostupnih i raznovrsnih informacija.

Nastavnici sadržaje mogu koristiti kao pomoć u provedbi nastave, primjenom gotovih obrazovnih jedinica iz nastavnih planova i programa. Ovakvi sadržaji im pomažu u prezentaciji kompleksnih sadržaja korištenjem raznovrsnih alata unutar lekcija, a u znatnom broju dostupnih lekcija razvijene su simulacije pokusa i eksperimenata koje bi bilo vrlo teško i skupo provoditi u nastavi. Pogodnost ovakvih sadržaja ogleda se u dostupnosti s bilo kojeg mjesta i u bilo koje vrijeme na računalima povezanim na Internet, dakle u učionici, ali i kod kuće.

Prednosti online edukacije

Online tečajevi se, za razliku od tečajeva u učionici, odvijaju u virtualnoj učionici u kojoj polaznici uče putem računala spojenog na Internet. Omogućuju, kao prvo, praktično učenje koje ne ovisi o mjestu, vremenu ili tempu rada. Zatim odabir vlastitog stila učenja i aktivnu ulogu polaznika u kreiranju vlastitog znanja, jednoliku dostupnost tečajeva polaznicima iz čitave Hrvatske, kao i skupinama kojima je klasično obrazovanje nedostupno. I na koncu, integraciju u suvremene europske i svjetske obrazovne tokove.

Edupointovi online tečajevi dostupni su u mentoriranim i nementoriranim inačicama. Mentorirani online tečajevi traju četiri tjedna, tijekom kojih polaznik može pristupiti u bilo koje vrijeme i s bilo kojeg mjesta. Pretpostavljeni tjedni angažman polaznika je pet do sedam sati tjedno, a polaznike kroz tečaj vodi mentor.

Mentorirane grupe tečajeva s radom započinju svake prve srijede u mjesecu, dok je pristup nementoriranim inačicama online tečajeva moguć bilo kada.

Pravo pristupa online tečajevima imaju svi pripadnici akademske i istraživačke zajednice te nastavnici iz osnovnih i srednjih škola koji posjeduju AAI@EduHr elektronički identitet.

Udžbenici na Internetu

Online udžbenik je obrazovni materijal višestruke namjene objavljen na Internetu. Objavljeni su u obliku Web stranica kao i u obliku prilagođenom za ispis. Edupointov online udžbenik u obliku Web stranica pogodan je za brzo pretraživanje pojmova, a ispisan i uvezan primjerak posjeduje sva svojstva klasičnog udžbenika.

Kome su namijenjeni Edupointovi online udžbenici?

Sadržaj je namijenjen svim CARNetovim korisnicima te djelatnicima osnovnih i srednjih škola, a kako bi poslužili najširoj zajednici, javno su dostupni na Web stranicama Edupointa.

Obrazovni cilj im je na lak i pristupačan način obraditi teme koje su najpotrebnije njihovim korisnicima. Kako bi potrebna informacija bila pristupačna što većem broju korisnika, korištenje je maksimalno pojednostavljeno.

Potrebna predznanja za korištenje Edupointovih online udžbenika uključuju poznavanje rada na računalu i Internetu. Sadržaj online udžbenika napisan je na jednostavan i razumljiv način te ne zahtijeva predznanje iz tematike koju udžbenik obrađuje.

Vanjske poveznice