Razlika između inačica stranice ADSL

Izvor: Vidipedija
Skoči na: orijentacija, traži
Redak 2: Redak 2:
  
 
Asimetričnost se ogleda u različitim brzinama prijenosa kad se podaci preuzimaju i predaju. ADSL podržava prijenos podataka brzinom od 1.5 do 9 Mbps kada se podaci preuzimaju te od 16 do 640 Kbps kada se predaju.
 
Asimetričnost se ogleda u različitim brzinama prijenosa kad se podaci preuzimaju i predaju. ADSL podržava prijenos podataka brzinom od 1.5 do 9 Mbps kada se podaci preuzimaju te od 16 do 640 Kbps kada se predaju.
 +
 +
DSL (Digital Subscriber Line) ili digitalna pretplatnička linija je tehnologija novijeg datuma koja korisniku omogućuje konstantan pristup Internetu, pri brzinama višestruko većima od onih koje postižu klasični analogni modemi i ISDN linije.
 +
Najznačajniji predstavnik iz grupe DSL tehnologija je ADSL ili asimetrična digitalna pretplatnička linija, za koju je karakteristično to što koristi različite brzine komunikacije od korisnika prema centrali (128kbps do 1Mbps) i od centrale prema korisniku (512kbps do 7Mbps). Ovakav omjer odgovara kućnim i malim poslovnim korisnicima za koje je karakteristično da preuzimaju velike količine podataka sa Interneta, a šalju vrlo malo podataka. Najveća prednost ADSL linije pred ostalim tehnologijama je konsantan pristup Internetu, po relativno pristupačnoj cijeni. Pristupačnost, jednostavnost korištenja, konstantna veza, brzina i cijena koja je mnogo manja od ostalih tehnologija koje pružaju iste brzine prijenosa podataka, faktori su koji čine ADSL tehnologiju danas vrlo popularnom u Europi i svijetu. Najveća prednost ove tehnologije je ta što za medij koristi klasičnu telefonsku bakrenu paricu i što se na toj parici u isto vrijeme može prenositi podatke i koristiti normalan telefonski uređaj. Koegzistencija DSL-a i običnog telefona postiže se korištenjem frekvencijskog pojasa iznad 4kHz za DSL, dok telefon i dalje koristi svoj klasični frekvencijski pojas do 4kHz.
 +
 +
  
 
[[Kategorija: Mreže]]
 
[[Kategorija: Mreže]]

Inačica od 04:55, 20. veljače 2008.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - Asimetrična digitalna pretplatnička linija) - Standard za prijenos videopodataka telefonskom linijom(bakrene žice); razvijen u američkim telefonskim tvrtkama kao rezultat natjecanja s tvrtkama za prijenos kabelske televizije za prevlast na tržištu telefonskih i televizijskih usluga; omogućuje prijenos podataka brzinama od 1,544 Mbps do 8,448 Mbps.

Asimetričnost se ogleda u različitim brzinama prijenosa kad se podaci preuzimaju i predaju. ADSL podržava prijenos podataka brzinom od 1.5 do 9 Mbps kada se podaci preuzimaju te od 16 do 640 Kbps kada se predaju.

DSL (Digital Subscriber Line) ili digitalna pretplatnička linija je tehnologija novijeg datuma koja korisniku omogućuje konstantan pristup Internetu, pri brzinama višestruko većima od onih koje postižu klasični analogni modemi i ISDN linije. Najznačajniji predstavnik iz grupe DSL tehnologija je ADSL ili asimetrična digitalna pretplatnička linija, za koju je karakteristično to što koristi različite brzine komunikacije od korisnika prema centrali (128kbps do 1Mbps) i od centrale prema korisniku (512kbps do 7Mbps). Ovakav omjer odgovara kućnim i malim poslovnim korisnicima za koje je karakteristično da preuzimaju velike količine podataka sa Interneta, a šalju vrlo malo podataka. Najveća prednost ADSL linije pred ostalim tehnologijama je konsantan pristup Internetu, po relativno pristupačnoj cijeni. Pristupačnost, jednostavnost korištenja, konstantna veza, brzina i cijena koja je mnogo manja od ostalih tehnologija koje pružaju iste brzine prijenosa podataka, faktori su koji čine ADSL tehnologiju danas vrlo popularnom u Europi i svijetu. Najveća prednost ove tehnologije je ta što za medij koristi klasičnu telefonsku bakrenu paricu i što se na toj parici u isto vrijeme može prenositi podatke i koristiti normalan telefonski uređaj. Koegzistencija DSL-a i običnog telefona postiže se korištenjem frekvencijskog pojasa iznad 4kHz za DSL, dok telefon i dalje koristi svoj klasični frekvencijski pojas do 4kHz.